Ga direct naar inhoud

College besluit positief over cultuur

10 februari 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft deze week besloten dat Cultuurnetwerk Roosendaal hun vorig jaar ontwikkelde cultuurnota mag uitvoeren. Het college oordeelde positief over de aanbevelingen uit de nota:

  • het faciliteren van Cultuurnetwerk Roosendaal als netwerkorganisatie;
  • het ontwikkelen van een aantal cultuurconcepten (prototypes);
  • het instellen van een Cultuurfonds;
  • en de oprichting van een Cultuurhuis.

De cultuurnota is tijdens een participatief proces van samen-handelen tot stand gekomen, ontwikkeld en begeleid door Allies Swinnen. Het college heeft haar gevraagd als kwartiermaker de uitvoering van de cultuurnota te begeleiden.

Het proces dat Cultuurnetwerk Roosendaal vorig jaar heeft doorlopen, is - zo goed als realtime - gedeeld via de tijdlijn van cultuurnetwerkroosendaal.nl. Op de site is de cultuurnota integraal te downloaden.