Ga direct naar inhoud

Waarde van cultuur 2020

16 juni 2020

'Brabanders bezoeken veel cultuur! De culturele infrastructuur en het cultuuraanbod in Brabant blijven echter bescheiden vergeleken met andere provincies. We zien een groei in de waarde die Brabanders hechten aan de maatschappelijke functie van cultuur, zoals de bijdrage die kunst en cultuur kunnen leveren aan het welzijn van mensen, de saamhorigheid van een buurt en de leefbaarheid van een gebied.'

Dit en veel meer is te lezen in Waarde van cultuur 2020, de monitor die vandaag – 16 juni – verscheen en die de staat van het Brabantse culturele stelsel tot en met 2019 beschrijft.

Waarde van cultuur 2020 biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten. De monitor geeft hen handvatten die beleidsontwikkeling en planvorming helpen vorm te geven. Juist wanneer het stelsel stevig onder druk staat, zoals nu met de maatregelen rond COVID-19, is het belangrijk een goed overzicht te hebben van de sterke en zwakkere punten ervan. In Waarde van cultuur 2020 beschrijven we op basis van feiten en cijfers de actuele trends en ontwikkelingen in de (Brabantse) cultuursector tot eind 2019.

Waarde van cultuur 2020 is een initiatief van het PON (waar Telos sinds 1 januari 2020 onderdeel van is), Pyrrhula Research Consultants, Kunstloc Brabant en de Boekmanstichting, samengesteld in opdracht van BrabantStad in het kader van Regioprofiel BrabantStad 2021-2024: Brabant maakt het.

Lees meer