Ga direct naar inhoud

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

In opdracht van het ministerie van Justitie werd in 2006 de bijstandsregeling voor legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, de Rvb, aangepast. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Rvb. De Ridder Public Relations is gevraagd beleid te ontwikkelen voor de interne en externe communicatie over de regeling. Ilonka de Ridder is aangesteld als lid van de stuurgroep die in 2006, 2007 en 2008 verantwoordelijk was voor de uitvoering van de gewijzigde regeling. Ongeveer anderhalf jaar heeft De Ridder Public Relations het COA geadviseerd, gesprekken gevoerd met diverse vertegenwoordigers uit de Justitie-keten en alle benodigde communicatiemiddelen geproduceerd.

 

Peter van Driel, PricewaterhouseCoopers: "Duidelijke, relevante, herkenbare, overzichtelijke, warme en tijdige communicatie is een ultieme succesfactor voor maatschappelijk relevante grotere projecten waar de (semi)overheid in contact komt met (groepen) burgers en bedrijven. Dat is nadrukkelijk inclusief het waarmaken daarvan door professionele back-offices! Ik heb Ilonka in de afgelopen 10 jaar in alle aspecten zien excelleren in verschillende grote projecten."