Ga direct naar inhoud

Jeugdfonds Cultuur

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant maakt het mogelijk dat kinderen van 0 tot 18 jaar kunstlessen kunnen volgen, als de ouders het (even) niet kunnen betalen.

In de provincie Noord-Brabant leven zo’n 14.000 kinderen in achterstandsposities. Kinderen van wie de ouders vaak geen geld hebben om hen dans- of muziekles te laten volgen. Echter, al vanaf 2009 wordt in Nederland hard gewerkt aan het bereikbaar maken van kunst voor alle kinderen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur (nieuwe naam sinds 2018) begon met het bouwen van een nationaal netwerk van lokale, regionale en provinciale fondsen, die zich richten op het wegnemen van financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities. In 2014 startte het Jeugdcultuurfonds Brabant, nu Jeugdfonds Cultuur Brabant, dat door samenwerking met gemeenten tot 100.000 inwoners kunstparticipatie bereikbaar wil maken voor kinderen die armoede opgroeien. Sinds de start ondersteunt De Ridder Public Relations, in opdracht van Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie), het provinciale fonds. In mei 2015 is het fonds een rechtstreekse relatie aangegaan met De Ridder Public Relations en kunnen wij helpen de bekendheid van het Jeugdfonds Cultuur Brabant verder te vergroten. 

Werkzaamheden

Voor het Jeugdfonds Cultuur Brabant hebben wij meerjarencommunicatiebeleid ontwikkeld en vorm gegeven aan de organisatie van de communicatie. Jaarlijks schrijven wij een actueel communicatieactieplan en bedenken nieuwe communicatieconcepten.