Ga direct naar inhoud

FleCk

In januari 2018 startte FleCk het driejarige co-creatieproject Bouwen aan de Flevolandse cultuur voor het Flevolandse vmbo. Negen vmbo-scholen uit Lelystad, Dronten, Almere en de Noordoostpolder participeren in de pilot. Het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland kreeg een jaar eerder de vraag van de provincie een Flevolandse cultuurleerlijn te ontwikkelen voor het vmbo en onze steunfunctietaken uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. FleCk besloot geen aanbodgerichte leerlijn te ontwikkelen, maar om een co-creatief proces vorm te geven. Samen met leerlingen, scholen, lokale en culturele partners in Flevoland. De pilot bestaat uit zes ontwerpbijeenkomsten waarin aan de hand van design thinking-technieken wordt toegewerkt naar een concept leerlijn en een eerste prototype, een bouwsteen uit de leerlijn die getest kan worden op school.

De Ridder Public Relations is gevraagd de communicatie over de sprints te verzorgen.