Ga direct naar inhoud

Studio VMBO

Links

In Flevoland kunnen vmbo- en praktijkscholen die willen investeren in vernieuwend cultuuronderwijs mee onderzoeken en experimenteren in Studio VMBO. In deze proeftuin werken FleCk, Collage en BonteHond samen met docenten, leerlingen en het culturele veld om cultuuronderwijs in de provincie een stevige impuls en een duurzame positie te geven.

Studio VMBO is de opvolger van het driejarige co-creatieproject Bouwen aan de Flevolandse cultuur voor het Flevolandse vmbo, dat FleCk in januari 2018 startte. Negen vmbo-scholen uit Lelystad, Dronten, Almere en de Noordoostpolder participeerden in de pilot. Het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland kreeg een jaar eerder de vraag van de provincie een Flevolandse cultuurleerlijn te ontwikkelen voor het vmbo en onze steunfunctietaken uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. FleCk besloot geen aanbodgerichte leerlijn te ontwikkelen, maar om een co-creatief proces vorm te geven. Samen met leerlingen, scholen, lokale en culturele partners in Flevoland. De pilot bestaat uit zes ontwerpbijeenkomsten waarin aan de hand van design thinking-technieken wordt toegewerkt naar een concept leerlijn en een eerste prototype, een bouwsteen uit de leerlijn die getest kan worden op school.

Werkzaamheden

De Ridder Public Relations verzorgde de communicatie over het pilotproject en is nu communicatieadviseur voor het Studio VMBO. Een van de belangrijkstse taken is het ontwikkelen van een online toolkit waarmee de ervaringen, lessen en materialen van Studio VMBO online gedeeld kunnen worden met alle belangstellenden. 

"Ilonka ondersteunt FleCk en Kunstlink al enkele jaren op diverse strategische communicatie projecten met veel succes, plezier en kwaliteit! Ze is sensitief, betrokken, hands on en strategisch sterk. Ik vind Ilonka heel fijn in complexe samenwerkingsprojecten. Wanneer je met meerdere partners tot een eensgezinde communicatie strategie probeert te komen en hier vervolgens handen en voeten aan wilt geven. Mede dankzij Ilonka’s inzet is zo bijvoorbeeld ons co-creatietraject Studio vmbo, tot de verbeelding gaan spreken!"

- Remko Willems, programmamanager FleCk en Kunstlink Flevoland bijStichting Kubus