Ga direct naar inhoud

Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant zet zich in voor het brede kunst- en cultuurveld van de provincie Noord-Brabant: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Ook stimuleert de nieuwe organisatie kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, landschap, economie en zorg.

Kunstloc Brabant is medio 2018 ontstaan door de fusie tussen bkkc en Kunstbalie. Kunstbalie benaderde De Ridder Public Relations eind 2013 met de vraag om communicatieadvies tijdens een veranderingstraject dat erop is gericht de kerntaak cultuur te blijven bewaken, zoals beschreven in de Agenda van Brabant. Aansluitend heeft Ilonka de Ridder interim de functie van senior adviseur vervult. Tevens verzorgde De Ridder Public Relations diverse communicatieprojecten voor Kunstbalie.

Werkzaamheden

Sinds 2015 verzorgt De Ridder Public Relations de communicatie over De Cultuur Loper, een programma voor scholen om de kwaliteit van hun cultuureducatie te verbeteren. De Cultuur Loper wordt ontwikkeld door Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Het programma is onderdeel van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) die het Fonds voor Cultuurparticipatie uitvoert in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanaf 2018 verzorgen wij producties in het kader van CmK  en hebben we een paar maanden interim ondersteuning verleend aan Kunstloc Brabant.

Voor de periode 2021-2024 ontwikkelde Kunstloc, in het kader van de samenwerking in BrabantStad Cultuur-verband, een aanvraag met maar liefst zes andere cultuurinstellingen. Ilonka de Ridder-Lebon verzorgde de eindredactie van de aanvraag.

"Ilonka de Ridder heb ik een aantal jaar geleden leren kennen als communicatie specialist. Voor Kunstbalie (nu onderdeel van Kunstloc Brabant) heeft zij toen de strategische communicatie handen en voeten te geven. Ik heb haar leren kennen als een zeer prettig persoon om mee samen te werken. Zij is een communicatie professional die zowel op strategisch alsook op operationeel vlak weet hoe de hazen lopen en de handen uit de mouwen steekt. Bij complexe projecten, met uiteenlopende stakeholders en belangen, blijkt zij altijd in staat om een doeltreffende communicatie strategie vorm te geven en uit te voeren. In de afgelopen 8 jaar hebben wij haar dan ook meerdere malen ingehuurd op diverse complexe trajecten. Ilonka levert altijd een zeer positieve bijdrage als teamspeler en communicatie expert."

Marieke de Wolf-Maat, teamleider bij Kunstloc Brabant