Ga direct naar inhoud

Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant zet zich in voor het brede kunst- en cultuurveld van de provincie Noord-Brabant: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Ook stimuleert de nieuwe organisatie kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, landschap, economie en zorg.

Kunstloc Brabant is medio 2018 ontstaan door de fusie tussen bkkc en Kunstbalie. Kunstbalie benaderde De Ridder Public Relations eind 2013 met de vraag om communicatieadvies tijdens een veranderingstraject dat erop is gericht de kerntaak cultuur te blijven bewaken, zoals beschreven in de Agenda van Brabant. Aansluitend heeft Ilonka de Ridder interim de functie van senior adviseur vervult. Tevens verzorgde De Ridder Public Relations diverse communicatieprojecten voor Kunstbalie.

Sinds 2015 verzorgt De Ridder Public Relations de communicatie over De Cultuur Loper, een programma voor scholen om de kwaliteit van hun cultuureducatie te verbeteren. De Cultuur Loper wordt ontwikkeld door Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Het programma is onderdeel van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) die het Fonds voor Cultuurparticipatie uitvoert in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Cultuur Loper gaat in 2016 het vierde en laatste jaar in van de eerste CmK-periode. De regeling wordt met vier jaar verlengd, waardoor de ambitie om De Cultuur Loper verder uit te rollen in de provincie Noord-Brabant in principe mogelijk is. Vanaf 2018 verzorgen wij enkele producties in het kader van CmK voor Kunstbalie en hebben we een paar maanden interim ondersteuning verleend aan Kunstloc Brabant.